Opis produkcji Koncepcja produkcji, szczegóły projektu,
zakres realizacji

Muzeum Marynarki Wojennej

app design

Projekt interfejsu aplikacji interaktywnej dla Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

  • Klient : Toucan Systems
  • Development : Toucan Systems
  • UI design : Piotr Wesołowski (Aesir Film)
Tags :
  • inne, aplikacja, ui design